Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.01.2021 ora 07.00 – 16.01.2021 ora 07.00

 

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Bârlad, Jjia, cursul mijlcoiu şi inferior Prutului şi râurile din Dobrogea, unde au fost staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinul Olt, bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței, Bistriței, bazinele superioare ale râurilor Mureș, Arieș, Argeș, Buzău, Putna, Tazlău, Moldova, pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului şi izolat, în bazinele superioare ale Someșului Mare, Someșului Mic, Crișului Repede și pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Someşul Mare – Nepos, Sălăuța – Salva, Ilişua – Cristeştii Ciceului, Bistrița – Mița (afluent al Someșului Mare), Lăpuş – Răzoare, Mureș pe sectorul Toplița – Gălăoia, Iara – Valea Ierii, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu, Neagra-Gura Negrii şi Prut - Orofitana. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Târnave, Bistrița, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare. 
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.12.2020 ora 07.00 – 30.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Someșul Mic, Arieș, Târnava Mică, Bega, Timiș, Vedea, bazinul superior al Mureșului, bazinul mijlociu și inferior al Jiului, bazinul inferior al Argeșului şi cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Pe râurile din bazinele hidrografice Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării, iar pe Rm. Sărat și cursurile inferioare ale Mureșului, Jiului, Ialomiței, Siretului și Prutului creșterile s-au datorat numai propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei au fost în ușoară extindere și intensificare. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râul Bistrița sectorul Dorna Giumalău – Dorna Arini.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Vișeu, Tur, Arieș, Cerna, Jiu, Olt, Ialomița, Siret (exceptând Bârladul), bazinele superioare ale Izei, Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Mureșului, cursurile superioare ale Bârzavei, Carașului, Nerei, cursul mijlociu și inferior al Prutului și pe cele din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Jijia și Crasna. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți