Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.03.2019 ora 07.00 – 21.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând Târnavele, cursurile Mureşului, Siretului, Prutului, bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului, Oltului, bazinele superioare ale Crişului Alb, Argeşului, Ialomiţei şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Trotuşului şi Bârladului, unde au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului, Ialomiţei, cursul inferior al Jiului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crişul Repede, Mureş, Bega, Timiş, Cerna, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Buzău, pe cursul Prutului şi bazinele superioare ale Jiului şi Oltului.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE, ca urmare a deversărilor controlate din acumularea Călineşti, râul Tur la staţia hidrometrică Micula (270+8)-jud. SM (sector îndiguit).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal) existente, izolat, în bazinul superior al Bistriței au fost în ușoară diminuare.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.03.2018 ora 07.00 – 31.03.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca efect al cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele: Barcău, Crişul Repede, Crişul Alb, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, cursurile superioare şi mijlocii ale Neajlovului şi Bârladului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului, Ialomiţei, Buzăului, cursurile inferioare ale Crasnei, Moldovei şi râurile din Dobrogea, unde au fost în scădere.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Neajlov –  Călugăreni (260+26)-jud.GR şi Sabar – Poenari (200+6)-jud.GR;  
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bega Veche – Beregsău (250+37)-jud. TM, Bega Veche – Cenei (320+12)-jud.TM, Călmățui – Crângu (80)-jud.TR, Urlui – Furculești (150+16)-jud.TR,  Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+55)-jud.TR, Argeş – Budeşti (250+19)-jud.CL, Glavacioc – Crovu (200+48)-jud.GR, Neajlov - Vadu Lat (150+26)-jud.GR, Sabar – Vidra (360+8)-jud.IF, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+41)-jud.IF, Bărlad  - Tecuci (300+4)-jud.GL şi Vaslui – Codăiesti (400+8)-jud.VS.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 21 din 29.03.2018.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri