Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.07.2018 ora 07.00 – 16.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scǎdere, exceptând Vişeul, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor cǎzute în interval şi râurile din bazinele hidrografice: Iza, Crasna, Barcǎu şi cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb,  Timiș, Moraviţa, Nera, Cerna, Suceava, Moldova, Bistriţa, bazinele superioare ale Argeșului, Siretului, Trotuşului, Buzǎului, Jijiei şi unii afluenți ai Oltului superior și mijlociu, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare și râurile din bazinul hidrografic Bârlad, unde se situează la valori cuprinse între 10-30% din mediile multianuale lunare. 
În interval au fost emise două ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.03.2018 ora 07.00 – 31.03.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca efect al cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele: Barcău, Crişul Repede, Crişul Alb, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, cursurile superioare şi mijlocii ale Neajlovului şi Bârladului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului, Ialomiţei, Buzăului, cursurile inferioare ale Crasnei, Moldovei şi râurile din Dobrogea, unde au fost în scădere.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Neajlov –  Călugăreni (260+26)-jud.GR şi Sabar – Poenari (200+6)-jud.GR;  
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bega Veche – Beregsău (250+37)-jud. TM, Bega Veche – Cenei (320+12)-jud.TM, Călmățui – Crângu (80)-jud.TR, Urlui – Furculești (150+16)-jud.TR,  Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+55)-jud.TR, Argeş – Budeşti (250+19)-jud.CL, Glavacioc – Crovu (200+48)-jud.GR, Neajlov - Vadu Lat (150+26)-jud.GR, Sabar – Vidra (360+8)-jud.IF, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+41)-jud.IF, Bărlad  - Tecuci (300+4)-jud.GL şi Vaslui – Codăiesti (400+8)-jud.VS.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 21 din 29.03.2018.

Noutăți Noutăți