Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.05.2019 ora 07.00 – 26.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Niraj, Buzău, Moldova, Bașeu, bazinele superioare ale Oltului, Trotușului, Sucevei, bazinele mijlocii și inferioare ale Bistriței și Bârladului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe cursul Prutului, cursul superior al Siretului, cursurile inferioare ale Barcăului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Timișului, Argeșului, Ialomiței și Rm. Sărat.
Pe afluenții Oltului mijlociu și inferior și râurile din Dobrogea, debitele au fost în general staționare. 
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri importante de debite și niveluri ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au produs pe unele râuri din nordul Transilvaniei, Moldova și Banat.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur -  Micula (310+58)-jud.SM şi Crasna – Domănești (500+2)-jud.SM.
 - COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+34)-jud.SM, Tur – Turulung (360+48)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+62)-jud. SM, Bega Veche – Cenei (320)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+16)-jud.TM, Prut – Fălciu (500+15)-jud. VS, Prut – Oancea (440+28)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+40)-jud.GL. 
În interval s-au situat peste COTA DE PERICOL râul Nirajul Mic la stația hidrometrică Miercurea Nirajului (350+25)-jud.MS și peste COTA DE ATENȚIE râul Bega Veche la stația hidrometrică Pischia (100+35)-jud.TM.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Bârlad, Bahlui, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului şi Ialomiţei, bazinul superior al Timișului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
În interval au fost emise 2 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE de fenomene imediate şi 14 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE de fenomene imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.04.2019 ora 07.00 – 01.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinul inferior al Oltului, cele din bazinul hidrografic Vedea şi râurile din Dobrogea, unde au fost staţionare şi cursul Prutului, unde au fost în scădere uşoară.
Creşteri însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe râurile din jumătatea de vest a ţării.
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAŢIE râul: Hăuzeasca la staţia hidrometrică Firdea_H (240+16)-jud.TM
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Nadăş-Aghireşu (100)-jud.CJ, Almaş-Almaşu (16+16)-jud.CJ, Crişul Repede-Ciucea (100)-jud.CJ, Crişul Băiţa-Stei (150)-jud.BH, Crişul Alb-Criscior (170+28)-jud.HD, Luncoiu-Brad (200)-jud.HD, Orăştie-Grădiştea de Munte (65+5)-jud.HD, Bega-Luncani (-60)-jud.TM, Gladna-Firdea_G (110+32)-jud.TM, Saşa-Poieni (50+12)-jud.TM, Goleţ-Goleţ (270+27)-jud.CS, Sebeş-Tr.Ruieni (250+22)-jud.CS, Bistra-Voislova Bucovei (100+16)-jud.CS, Bistra-Voislova Gară (150+36)-jud.CS, Bistra-Obreja (85+55)-jud.CS, Nădrag-Nădrag (-40+19)-jud.TM şi Valea Mare-Reşiţa _1 (130+4)-jud.CS.
Debitele se situează în general la valori  peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Arieș, Buzău, Suceava, Bistriţa, pe cursul Jiului şi în bazinele superioare ale Turului, Lăpușului, Someșului Mic, Crasnei, Barcăului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Oltului, Trotuşului şi Putnei, bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor, bazinul inferior al Mureșului şi sub normalele lunare pe celelalte râuri, cu valori cuprinse între 30-90%.
În interval au fost emise şase Atenţionări hidrologice pentru fenomene imediate  şi o Avertizare hidrologică pentru fenomene imediate.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică nr. 8 din 30.04.2019.

 


Anunțuri Anunțuri