Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2020 ora 07.00 – 02.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Buzău, Suceava, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei, cursul inferior al Siretului şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Trotuş, Bistriţa, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-70% din normalele lunare) în bazinele hidrografice Someș, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Teleorman, Neajlov, Prahova, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Buzăului, pe cursul superior și mijlociu al Prutului și pe râurile din Dobrogea și peste normalele lunare pe râurile din bazine hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Firiza, Cavnic, Lăpuș. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE răul Covasna la staţia Covasna.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.05.2019 ora 07.00 – 31.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Buzău, Argeş superior şi mijlociu unde au fost în scădere, iar pe cele din bazinele: Vedea, Ialomiţa, Bârlad, Argeş inferior şi cele din Dobrogea au fost staţionare.
Ca urmare a precipitațiilor, sub formă de averse torențiale, căzute în interval şi propagării, s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici cu efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE  în bazinul hidrografic Somneșul Mare, Jijia, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Crișului Repede și Crișului Negru. 
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (310+30)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+40)-jud.SM, Crasna – Berveni (590)-jud. SM
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+49)-jud. SM, Tur – Turulung (360+24)-jud.SM, Crasna – Șimleul Silvaniei (300+86)-jud. SJ, Crasna – Craidorolț (350+)-jud. SM,  Crișul Negru – Tinca (350+98)-jud. BH, Crișul Negru – Talpoș (680+68)-jud. BH, Crișul Negru – Zerind (600)-jud. AR, Fânețelor – Sălsig (275+21)-jud. BH, Holod – Holod (300+4)-jud. BH, Topa – Hidișel (400+44)-jud. BH,  Chizdia – Ghizela (250+10)-jud. TM, Bârzava – Partoș (50+23)-jud. TM,  Prut – Fălciu (500+38)-jud.VS, Prut – Oancea (440+56)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+59)-jud.GL.
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice Șieu – Domnești (300)-jud. BN, Budac – Budacul de Jos (190+31)-jud. BN, Topolog – Saraiu (400+40)-jud. CT și peste; 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Șieu – Domnești (210+37)-jud. BN,  Briheni – Șuștiu (175+8)-jud. BH, Cijhic – Copăcel (225+73)-jud. BH, Valea Nouă – Husasău de Tinca (250+50)-jud. BH și Pogăniș – Valea Pai (200+14)-jud. CS.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Ialomiţa, Bârlad, cele din Dobrogea bazinele superioare ale Timișului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.  
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 24 din 30.05.2019.
În interval au fost emise 8 AVERTIZĂRI de FENOMENE IMEDIATE şi 4 ATENŢIONĂRI de FENOMENE IMEDIATE.
 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri