Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.09.2019 ora 07.00 – 20.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Mara, Tur, Bistra, Cerna, Suceava,  Tazlău, Putna, Bârlad, Sitna şi Jijia, pe cursul Siretului,  cursul superior al Crasnei, cursurile inferioare ale Timișului, Bârzavei și Carașului, pe unii afluenți ai Someșului (Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Mureșului (Iara, Vișa), Oltului superior și mijlociu (Râul Negru, Covasna, Ghimbăşel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu) și Argeşului superior (Arefu, Vâlsan, R. Doamnei).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.05.2019 ora 07.00 – 31.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Buzău, Argeş superior şi mijlociu unde au fost în scădere, iar pe cele din bazinele: Vedea, Ialomiţa, Bârlad, Argeş inferior şi cele din Dobrogea au fost staţionare.
Ca urmare a precipitațiilor, sub formă de averse torențiale, căzute în interval şi propagării, s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici cu efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE  în bazinul hidrografic Somneșul Mare, Jijia, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Crișului Repede și Crișului Negru. 
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (310+30)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+40)-jud.SM, Crasna – Berveni (590)-jud. SM
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+49)-jud. SM, Tur – Turulung (360+24)-jud.SM, Crasna – Șimleul Silvaniei (300+86)-jud. SJ, Crasna – Craidorolț (350+)-jud. SM,  Crișul Negru – Tinca (350+98)-jud. BH, Crișul Negru – Talpoș (680+68)-jud. BH, Crișul Negru – Zerind (600)-jud. AR, Fânețelor – Sălsig (275+21)-jud. BH, Holod – Holod (300+4)-jud. BH, Topa – Hidișel (400+44)-jud. BH,  Chizdia – Ghizela (250+10)-jud. TM, Bârzava – Partoș (50+23)-jud. TM,  Prut – Fălciu (500+38)-jud.VS, Prut – Oancea (440+56)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+59)-jud.GL.
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice Șieu – Domnești (300)-jud. BN, Budac – Budacul de Jos (190+31)-jud. BN, Topolog – Saraiu (400+40)-jud. CT și peste; 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Șieu – Domnești (210+37)-jud. BN,  Briheni – Șuștiu (175+8)-jud. BH, Cijhic – Copăcel (225+73)-jud. BH, Valea Nouă – Husasău de Tinca (250+50)-jud. BH și Pogăniș – Valea Pai (200+14)-jud. CS.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Ialomiţa, Bârlad, cele din Dobrogea bazinele superioare ale Timișului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.  
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 24 din 30.05.2019.
În interval au fost emise 8 AVERTIZĂRI de FENOMENE IMEDIATE şi 4 ATENŢIONĂRI de FENOMENE IMEDIATE.