Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.02.2019 ora 07.00 – 20.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Târnava Mică, Nera, Cerna, bazinul superior și inferior al Someșului, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Alb, Arieșului, Timișului și Carașului și bazinele mijlocii și inferioare ale Vișeului, Izei, Târnavei Mari și Begăi, unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursul inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinul Bârladului, debitele au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Lăpuș, Arieș, Jiu, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Prut, cursul Siretului, bazinul mijlociu și inferior al Buzăului, pe unii afluenţi ai Oltului (Cibin, Olăneşti, Govora, Topolog) și ai Prahovei (Doftana, Teleajen). 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Lotrului, Moldovei, Bistriţei, Trotuș și afluenții Buzăului s-au menținut fără modificări importante. 
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș –sector Toplița - Gălăoaia și Neagra – Gura Negrii.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.06.2018 ora 07.00 – 01.07.2018 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna şi Barcău unde au fost relativ staţionare şi cele din bazinele: Crişuri (exceptând cursul inferior al Crişului Alb), Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea (exceptând cursul inferior), Olt inferior (exceptând cursul inferior al Olteţului, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Buzăului şi bazinele superioare şi mijlocii ale Sucevei, Moldovei şi Bistriţei unde au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au produs pe unele râuri mici din nordul, centrul şi estul ţării şi din zonele de deal şi de munte.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Negru, Timiş, Cerna, Motru şi pe cursul inferior al Argeșului, unde se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare.
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE PERICOL râurile la staţiile hidrometrice: Teliu – Teliu (200+16)-jud.BV, Bârnat – Barcău (300+48)-jud.BC, Tazlău – Helegiu (350+20)-jud.BC, Trotuş – Tg. Ocna (400+38)-jud.BC, Trotuş – Vrânceni (500+57)-jud.BC;
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Scroafa – Saschiz (450+38)-jud.MS, Baraolt – Baraolt (400+1)-jud.CV, Ozunca – Baţanii Mari (250+28)-jud.CV, Homorodul Mare – Sânpaul (310+6)-jud.HR, Prahova – Buşteni (100+43)-jud.PH, Doftana – Teşila (170+10)-jud.PH, Soloneţ – Părhăuţi (300)-jud.SV, Bistriţa – Frumosu (300)-jud.NŢ, Trotuş – Oneşti (400+60)-jud.BC, Trebeş – Mărgineni (500+64)-jud.BC;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Săcel (80+6)-jud.MM, Mureş – Suseni (120+15)-jud.HR, Sălăuţa – Romuli (80+20)-jud.BN, Budac – Budacu de Jos (130+8)-jud.BN, Mureş – Suseni (120+15)-jud.HR, Cuşmed – Crişeni (150+20)-jud.HR, Caşin – Plăieşii de Jos (100+28)-jud.HR, Homorodul Mic – Lueta (100+29)-jud.HR, Covasna – Boroşneul Mare (400+17)-jud.CV, Ghimbăşel – Râşnov (150+25)-jud.BV, Timiş – Dâmbu Morii (100+5)-jud.BV, Vârghiş – Vârghiş (50+22)-jud.CV, Cârţişoara – Cârţişoara (230+5)-jud.SB, Hârtibaciu – Cornăţel (400+35)-jud.SB, Cozd – Dacia (200+7)-jud. BV, Topolog – Sălătruc (90+30)-jud.AG, Topolog – Milcoiu (185+20)-jud.VL, Dâmboviţa – Podu Dâmboviţei (120+3)-jud.AG, R. Doamnei – Bahna Rusului (170+18)-jud.AG, Azuga – Azuga (100+30)-jud.PH, Vl. Cerbului – Buşteni (70+10)-jud.PH, Prahova – Prahova (250+20)-jud.PH, Buzău – Vama Buzăului (210+35)-jud.BV, Vl. Mare – Dopca (75+3)-jud.BV, Brodina – Brodina (150+2)-jud.SV, Moldova – Gura Humorului (200+30)-jud.SV, Suceava – Brodina (250+44)-jud.SV, Suha – Stulpicani (100+34)-jud.SV, Siret – Cosmeşti (300+1)-jud.GL, Topoliţa – Păstrăveni (150+32)-jud.NŢ, Agapia – Filioara (200)-jud.NŢ, Tomnatic – Dragoioasa (50+50)-jud.SV, Bolătău – Poiana Largului (200)-jud.NŢ, Bistricioara – Tulgheş (150+4)-jud.HR, Bistricioara – Bistricioara (100)-jud.NŢ, Putna – Tulgheş (150)-jud.HR, Tarcău – Cazaci (200)-jud.NŢ, Damuc – Damuc (120+14)-jud.NŢ, Bicaz – Bicaz Chei (150+20)-jud.NŢ, Cracău – Magazia (130+48)-jud.NŢ, Trotuş – Ghimeş Făget (150+10)-jud.BC, Trotuş – Goioasa (200+4)-jud.BC, Ciobănuş – Ciobănuş (130+28)-jud.BC, Uz – Cremenea (150+22)-jud.BC, Doftana – Doftana (250+10)-jud.BC, Tazlău – Scorţeni (200+20)-jud.BC, Trebeş – Podiş (250+20)-jud.BC, Vl. Rece - Vl. Rece (150+15)-jud.HR, Tutova – Rădeni (250+38)-jud.VS, Buhai – Pădureni (250+30)-jud.BT.
Se situează peste:
-  COTA DE PERICOL: Râul Negru- Reci (400+66),  jud. CV,
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut- Oroftiana (470+65),  jud. BT, Sitna- Dracşani (500+4),  jud. BT, Sitna- Todireni (350+97),  jud. BT, Miletin- Nicolae Bălcescu (420+17),  jud. BT, Miletin- Şipote (250+26),  jud. IS, Olt- Micfalău (250+9),  jud. CV,  jud. CV, Olt- Podu Oltului (450+57),  jud. BV, Olt- Hoghiz (350+80),  jud. BV, Râul Negru- Lemnia (390+9) și Bârsa- Zărneşti (125+21),  jud. BV;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Moldova- Roman (300+40),  jud. NT, Trotuş- Lunca de Sus (80+34),  jud. HR, Buzău- Sita Buzăului (225+40),  jud. CV, Siret- Lespezi (400+42),  jud. SV, Siret- Nicolae Bălcescu (500+38),  jud. NT, Siret- Drăgeşti (300+50),  jud. BC, Prut- Rădăuţi-Prut (290+49),  jud. BT, Jijia- Dângeni (380+60),  jud. BT, Jijia- Todireni (210+128),  jud. BT, Jijia- Andrieşeni (300+18),  jud. IS, Bahlui- Hârlău (210+55),  jud. IS, Olt- Sâncrăieni (200+8),  jud. HR, Olt- Feldioara (340+72),  jud. BV, Caşin- Ruseni (300+36),  jud. CV și Şercaia- Şercaia (175+70),  jud. BV.
În interval au fost emise o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ și trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 42 din 30.06.2018, până la ora 12:00.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri