Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.08.2020 ora 07.00 – 11.08.2020 ora 07.00

 
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Crişul Repede, Bârzava, Bistriţa şi în bazinele superioare ale: Sucevei, Moldovei, Trotuşului, Putnei şi Buzăului.
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare, exceptând bazinul superior al Jiului, unde a fost în scădere uşoară.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Jiu, Cibin, Olteţ, pe cursul Prutului aval Rădăuţi Prut și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Bârlad, Rm. Sărat, Jijia, pe unii afuenți ai Oltului mijlociu și inferior, unii afluenți ai râului Vedea (Cotmeana, Pârâul Câinelui) şi pe unii afluenți ai Argeșului (Vâlsan, Râul Doamnei, Dâmbovnic.
În interval au fost emise patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.06.2020 ora 07.00 – 01.07.2020 ora 07.00


Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și pe cursul Prutului aval Ungheni, unde au fost în creştere doar prin propagare.
 Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Alb, Vedea, Argeș, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Jijia, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Ialomiței, Bistriței, Trotușului și cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde se află la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul Bîrladului și cursul superior şi mijlociu al Jijiei, unde se află la valori cuprinse între 10-30% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTA DE PERICOL
râul Prut la s.h. Stânca Aval (375+47) – jud.BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară;
- COTELE DE INUNDAȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut - Ungheni (600) – jud.IS, Prut – Prisăcani (520+57) – jud.IS, Prut – Drânceni (630+55) – jud.VS şi Prut – Fălciu (550+7) – jud.GL
- COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Topolog – Săraiu (300+68) – jud.CT Prut – Oancea (440+41) – jud.GL şi Jijia – Chipereşti (400+69) – jud. IS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 28 din 30.06.2020.


Noutăți Noutăți