Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.06.2021 ora 07.00 – 19.06.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomița, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Timişului, Jiului, Vedei, Argeşului, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului, pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi pe râurile din Dobrogea.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Vedei, Argeşului şi bazinul inferior al Oltului, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Târnave, Ialomița, Suceava, Moldova, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Prut (exceptând cursul inferior al Prutului), bazinele superioare ale Oltului şi Bârladului, bazinul mijlociu şi inferior al Bistriței şi pe râurile din Dobrogea şi  mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Bistra, Moravița, Caraș şi Cerna. 
În interval s-a situat la COTA DE INUNDAȚIE râul Putna la stația hidrometrică Lepșa (300)-jud. VN și peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Covasna – Boroșneu Mare (400+8)-jud. CV, Buzău – Sita Buzăului (225+15)-jud. CV, Putna – Colacu (300+30)-jud. VN, Trotuș – Onești (350+1)-jud. VN, Cașin – Haloș (350)-jud. BC, Negel – Măgura (80+68)-jud. BC şi Trebeș – Mărgineni (400)-jud. BC.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Putna la stația hidrometrică Mircești (550+36)-jud. VN,
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Covasna – Covasna (80+13)-jud. CV,    Râul Negru – Reci (300+68)-jud. CV, Vaslui (Vasluieț) – Codăești (400+22)- jud. VS și Biruinţa - Biruința (150+43)-jud.CT.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 18.06.2021.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.06.2020 ora 07.00 – 01.07.2020 ora 07.00


Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și pe cursul Prutului aval Ungheni, unde au fost în creştere doar prin propagare.
 Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Alb, Vedea, Argeș, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Jijia, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Ialomiței, Bistriței, Trotușului și cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde se află la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul Bîrladului și cursul superior şi mijlociu al Jijiei, unde se află la valori cuprinse între 10-30% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTA DE PERICOL
râul Prut la s.h. Stânca Aval (375+47) – jud.BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară;
- COTELE DE INUNDAȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut - Ungheni (600) – jud.IS, Prut – Prisăcani (520+57) – jud.IS, Prut – Drânceni (630+55) – jud.VS şi Prut – Fălciu (550+7) – jud.GL
- COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Topolog – Săraiu (300+68) – jud.CT Prut – Oancea (440+41) – jud.GL şi Jijia – Chipereşti (400+69) – jud. IS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 28 din 30.06.2020.