Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.12.2022 ora 07.00 – 03.12.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior al Bârzavei, pe cursul superior al Prutului şi pe cursul inferior al Jiului, unde au fost în uşoară scădere.
Pe cursul inferior al Bârzavei, debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Crasna, Mureș, Suceava, Moldova, Trotuş, în bazinul superior şi mijlociu al Bistriței, bazinul superior al Oltului, pe cursurile superioare ale râurilor: Vişeu, Crişul Repede, Prut, pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi pe cursurile mijlocii ale Begăi şi Timişului și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad, bazinul superior al Tazlăului, pe unii afluenți din bazinul Prutului și din bazinul superior al Argeșului şi pe cursul inferior al Bistriței.
Formațiunile de gheață (gheața la mal), prezente în bazinul superior al Bistriței (Dornişoara - Poiana Stampei şi Dorna – Poiana Stampei) s-au menținut fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.06.2022 ora 07.00 – 01.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Moldova şi Trotuş, bazinele superioare ale râurilor Suceava, Bistriţa, Putna şi Buzău, cursul mijlociu şi inferior al Someşului şi cursul superior al Oltului,  unde au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, iar pe Crişul Alb şi pe cursul inferior al Mureșului (sector Radna – Nădlac), debitele au fost în scădere. 
Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-50%, mai mari (50-70% din normalele lunare) pe pe afluenţii Prahovei şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele Crişurilor, Begăi, Bârzavei, Moraviței, Caraşului, Nerei, Cernei, Siretului (exceptând cursurile superioare ale Bistriţei, Trotuşului şi Buzăului), Prutului, cursul superior al Mureşului şi afluenții săi, cursurile superioare ale Oltului şi Vedei,  pe afluenţii Oltului inferior, Argeşului superior şi pe unele râuri din Dobrogea.
În interval au fost emise cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.