Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.05.2019 ora 07.00 – 23.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crişuri şi numai prin propagare pe cursul inferior al Someşului şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Siretului şi Prutului.
Pe râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Oltului şi Argeşului precum şi pe cele din Dobrogea debitele au fost staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Bârlad, Bahlui, cele din Dobrogea, bazinul inferior şi mijlociu al Jiului, afluenţii Oltului inferior şi râurile din bazinul superior al Timişului, unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
Se situează peste: 
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice Tur – Călinești Oaș (420+20)-jud. SM, Turulung (420+60)-jud. SM și Micula (310+82)-jud.SM şi Crasna – Domănești (500+16)-jud. SM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Negrești Oaș (170+2)-jud. SM, Someș – Răstoci (380+96)-jud. SJ, Crasna – Berveni (490+10)-jud. SM, Galbena –Pietroasa Galbena (125+20)-jud. BH, Mureș – Luduș (300+51)-jud. MS, Bega Veche – Cenei (320+6)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+45)-jud. TM,   Olt – Micfalău (210+2)-jud. CV, Prut – Oancea (440+13)-jud. GL și Șivița (360+22)-jud. GL.  
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someș – Dej (550+9)-jud. CJ, 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someș Mic – Sălățiu (200+7)-jud. CJ, Lăpuș – Lăpușel (350+24)-jud. MM, Mureș – Toplița (200+5)-jud. HR și Gălăoaia (170+27)-jud. MS și Prut - Rădăuți Prut (290+4)-jud. BT.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 19 din 21.05.2019.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.01.2019 ora 07.00 – 01.02.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, bazinele superioare şi mijlocii ale: Crasnei, Barcăului, Crişului Negru, Arieşului, bazinele superioare ale Crişului Alb, Timişului, Nerei, Cernei, Jiului, Argeşului, pe cursul superior şi mijlociu al Prutului şi pe afluenţii Oltului inferior, unde au fost în uşoară scădere.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare (peste 100%), mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe râurile din bazinele: Someş, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Crişul Negru, Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Cerna, Trotuș, Bârlad, Prut, Jijia, bazinele superioare ale Crişului Repede, Mureșului și cursul mijlociu şi inferior al Timişului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente pe râurile din Moldova, în bazinul superior al Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului și izolat în Maramureș au fost în diminuare și restrângere. 
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Bistriţa - bazin superior, Trotuș, Bârlad, Jijia, Prut – bazin inferior, iar pe celelalte râuri gheaţa la mal. 
Curg sloiuri pe Prut la s.h. Oancea.
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud. Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 4,5 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 1,50 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,4 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 4,5 km. Tronsonul  prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi cuprinse între 1 şi 12 m pe 50% din lungime.
Se mai situează peste COTA DE ATENŢIE, în scădere, râul Jiu la s.h. Răcari (330+10)– jud.DJ.
 

Anunțuri Anunțuri