Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.01.2021 ora 07.00 – 01.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu şi bazinele superioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiței.
Pe celelalte râuri au fost în general staționare.
Creșteri semnificative de niveluri și debite datorită precipitațiilor lichide, mai însemnate cantitativ, căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au produs pe râurile din Banat.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă), prezente pe râurile din bazinul superior al Mureșului și izolat în bazinele Someșului Mare, Someșului Mic, Arieșului, bazinele superioare ale Jiului, Oltului și Argeșului au fost în diminuare, restrângere și eliminare, iar pe cele din Moldova s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râul Bistrița (afluent al Siretului) pe sectorul Dorna Giumalău – Broșteni.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Rm. Sărat, Bistrița, Moldova, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului, cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinul hidrografic Bârlad, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+18) – jud SM
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+70) – jud. SM, Chizdia – Ghizela (250+2) – jud TM, Ciclova – Vrăniuț (150+7)-jud.CS, Gârlişte – Gârlişte (70+2)-jud.CS, Vornic – Ramna (150+32)-jud.CS, Tau – Soceni (60+8)-CS, Pogăniş – Valea Pai (200+26)-jud.CS, Bistra – Obreja (85+13)-jud.CS, Sebeş – Turnu Ruieni (250)-jud.CS, Bârzava - Partoș (50+52) – jud. TM, Caraș – Carașova (140+6) – jud. TM.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 9 din 30.01.2021.

Noutăți Noutăți