Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2020 ora 07.00 – 02.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Buzău, Suceava, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei, cursul inferior al Siretului şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Trotuş, Bistriţa, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-70% din normalele lunare) în bazinele hidrografice Someș, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Teleorman, Neajlov, Prahova, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Buzăului, pe cursul superior și mijlociu al Prutului și pe râurile din Dobrogea și peste normalele lunare pe râurile din bazine hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Firiza, Cavnic, Lăpuș. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE răul Covasna la staţia Covasna.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.05.2019 ora 07.00 – 01.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Lăpuş, Bega Veche, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Suceava, Bistriţa, Trotuş, bazinul superior al Moldovei, bazinele superioare şi mijlocii ale: Izei, Turului, Crasnei, Barcăului, Crişului Negru, Crişului Alb, Arieşului, Prutului şi cursurile inferioare ale Crişului Repede, Cernei, Târnavelor, unde au fost în scădere.
Pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa, Cerna, Vedea, Neajlov superior, Ialomiţa inferioară, Bârlad, unii afluenţi ai Oltului şi Prutului şi cele din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTA DE PERICOL râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (550+6)-jud.SM;
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (310+40)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+33)-jud.SM;
 - COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+43)-jud. SM, Tur – Turulung (360+32)-jud.SM, Budac - Budacu de Jos (130+19)-jud.BN, Crișul Negru – Tinca (350+44)-jud. BH, Crișul Negru – Talpoș (680+84)-jud. BH, Crișul Negru – Zerind (600+114)-jud. AR, Firdea – Gladna (110)-jud.TM, Bârzava – Partoș (50+9)-jud. TM, Vârghiş – Vârghiş (50+28)-jud.CV, Cricovul Sărat – Cioranii de Jos (300+30)- jud.PH, Prut – Fălciu (500+34)-jud.VS, Prut – Oancea (440+61)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+60)-jud.GL.
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Topolog – Saraiu (400+30)-Jud.CT, Mierea – Niscov (250+20)-jud.BZ, Sighişoara – Brazi (200)-jud.AR, Budac - Budacu de Jos (190+50)-jud.BN,
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Firdea – Hăuzeasca (180+5)-jud.TM.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 25 din 31.05.2019.
În interval au fost emise 11 AVERTIZĂRI de FENOMENE IMEDIATE şi o ATENŢIONARE de FENOMENE IMEDIATE.
 
 
 
 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri