Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.07.2020 ora 07.00 – 05.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinele superioare și mijlocii al Crișului Negru și Jiului, bazinul superior al Crișului Alb, bazinele inferioare ale Mureșului şi Oltului, cursurile Argeșului și Prutului (sectorul Rădăuți Prut – Ungheni) și pe râurile din Dobrogea, unde au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Bistriţa, pe cursul Prutului, cursurile superioare al Oltului, Sucevei, Moldovei, Trotuşului şi mai mici (10-30%) pe cursul superior şi mijlociu al Jijiei şi pe râurile din bazinul Bârladului.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte din sud – vestul, centrul, nordul și estul  ţării, datorită averselor de scurtă durată cu caracter torențial, prognozate.
Se situează peste:
- COTELE DE PERICOL râul Prut la s.h. Drânceni (700+3) – jud.VS; la s.h. Fălciu (600+29) – jud.GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară;
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (600+12) – jud.IS,  Prut - Prisăcani (520+77) – jud.IS, Prut – Oancea (550+2) – jud.GL,  Bârzava -  s.h Partoș (200+ 36) – jud. TM
- COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut – Şiviţa (360+18) – jud.GL, Jijia – Chipereşti (400+89) – jud.IS, râul Galda – s.h Benic (100+8) – jud. AB.
În interval a fost depășită cota de atenție pe râul Iza la s.h Săcel (80+6) – jud. MM, s.h Strâmtura (200+56) – jud MM și s.h Vadu Izei (300+16) – jud. Mm și pe râul Galben la s.h Hațeg (150+2) – jud HD.
În interval au fost emise patru AVERTIZARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 31 din 04.07.2020.
 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.07.2019 ora 07.00 – 01.08.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Crişul Repede, Bistriţa, Trotuş, Buzău, bazinele superioare ale Crişului Negru, Crişului Alb, Mureş, Târnave, Olt, Argeş, Ialomiţa şi cursurile inferioare ale Turului şi Lăpuşului, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării. 
Pe cursurile superioare ale Turului şi Lapuşului, debitele au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri,  chiar cu depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, s-au înregistrat pe unele râuri din vestul, nordul, centrul țării și zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor însemnate căzute în interval sub formă de aversă, izolat cu caracter torenţial, în special în bazinele superioare ale Vișeului, Crișului Repede, Târnavelor, Timișului, Oltului, Buzăului, afluenții Mureșului inferior.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Teleajen şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Bârlad, Jijia, Sitna, Bahlui, Tazlău, bazinul superior al Vedei, cursul superior și mijlociu al Siretului, cursurile inferioare ale Begăi, Bistriței, bazinele superioare ale Vedei și Argeșului, pe unele râuri din bazinul superior al Argeşului, din bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Comlod, Iara, Feernic, Vișa, Domald, Râul Mare).
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râu Fântâna Galbenă la stația hidrometrică – Stâna de Vale (50+6)-jud.BH.
În interval au fost emise 8 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și 6 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ NR.53 din data de 31.07.2019.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri