Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.01.2021 ora 07.00 – 20.01.2021 ora 07.00

 Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Bârlad şi cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în extindere şi intensificare pe râurile din Moldova, în restrăngere şi diminuare pe râurile din Banat şi s-au menținut fără modificări importnate pe celelalte râuri.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei,  Someş pe sectoarele Nepos – Beclean şi Răstoci – Ulmeni,  Sălăuța – Salva, Sieu – Șintereag, Lăpuș pe sectorul Răzoare – Lăpușel,  Mureș pe sectorul Toplița – Acmariu, Răstolița – Răstolița, Arieș – Scărişoara și Buru, Geoagiu – Teiuş, Gilort – Turburea, Olteț – Oteteliș, Sabar – Vidra, Dâmbovița – Lungulețu, Ialomița – Târgovişte, Buzău – Sita Buzăului, Bistrița sector Dorna Giumalău – Frumosu, Trotuș – Vrânceni și Prut – Ungheni. 
Curg sloiuri de gheață pe râurile la stațiile hidrometrice: Someș – Satu Mare, Olt – Hoghiz, Buzău – Racoviță și Prut – Oancea.
Se menține zăporul format anterior pe Moldova la s.h. Fundu Moldovei și s-a format un nou zăpor pe râul Bistriţa la s.h. Broşteni.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Bega, Timiş, Mureşul mijlociu, Bistrița, Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Jijia, cursul superior al Siretului, cursul inferior al Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului unde au valori sub 30%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.12.2020 ora 07.00 – 01.01.2021 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul mijlociu și inferior al Someșului, bazinul superior al Jiului și cursul inferior al Mureșului, unde au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării. Pe râurile din bazinul superior și mijlociu al Mureșului, pe cursul superior al Siretului și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei au fost în diminuare şi eliminare. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Lăpuș, Barcău, Crișuri, Mureș (exceptând Târnavele), Bega, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Vedea, Ialomița, Siret (exceptând Bârlad), bazinul mijlociu al Timișului, cursul Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche, cursul inferior al Timișului, afluenții Oltului inferior, Neajlov
În interval o fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Bistra la stația hidrometrică Pădurea Neagră (150+3)-jud.BH.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la s.h. Micula (270+10)-jud. SM, ca urmare a deversărilor controlate și la s.h. Turulung (360+3)-jud. SM.
 
 

Noutăți Noutăți