Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul aprilie - iunie 2017

  1. Râuri interioare:

            În luna aprilie 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale lunare, mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Jiu mijociu şi inferior, Olt inferior, Vedea, Argeş, Bârlad, Prut mijlociu şi inferior şi pe cursul inferior al Ialomiţei (50-80% din normalele lunare).

În cursul lunii aprilie sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din vestul, nordul şi centrul ţării, datorită precipitaţiilor cu caracter excedentar estimate pentru această lună.

În luna mai 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, afluenţii de dreapta ai Siretului, în bazinul superior al Argeşului şi în bazinele superioare şi mijlocii ale Mureşului, Oltului şi Ialomiţei şi între 50-80% din normalele lunare pe celelalte râuri.

În luna mai sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din zonele de deal şi munte din nordul, centrul si vestul ţării.         

În luna iunie 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna şi în bazinele superioare ale Mureşului, Oltului şi Prutului şi mai mici în bazinul Vedea şi pe afluenţii Oltului inferior (30-50% din normalel lunare).

            În luna iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri  din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestei luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

II.            Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul aprilie - iunie 2017, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Aprilie 2017

Mai 2017

Iunie 2017

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

7500

 

9000

 

7500

Q mediu (mc/s)

7900

5800

7250

7000

6400

6000

Q minim (mc/s)

 

4500

 

5500

 

4000

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor  aprilie, mai şi iunie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.