Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul aprilie - iunie 2018

  1. Râuri interioare:

În luna aprilie 2018 regimul hidrologic se va situa la valori peste mediile multianuale lunare pe majoritatea râurilor.

În cursul lunii aprilie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici şi creşteri  importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri, îndeosebi din vestul,  nordul şi centrul ţării, datorită efectului combinat al precipitaţiilor cu caracter excedentar estimate pentru această lună, cedării apei din stratul de zăpadă din zonele de munte şi propagării.

 În luna mai 2018 regimul hidrologic se va situa la valori peste mediile multianuale lunare.

În cursul lunii mai sunt posibile creşteri  importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din nordul, vestul şi centrul ţării datorită precipitaţiilor cu caracter excedentar estimate pentru această lună. De asemenea, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, specifice lunii mai, se pot înregistra scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte.           

În luna iunie 2017 regimul hidrologic se va situa la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici pe afluenţii Oltului inferior, pe râurile din bazinul Bârladului şi pe cele din bazinul mijlociu şi inferior al Prutului (80-100% din normalele lunare).

            În luna iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri  din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestei luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul aprilie - iunie 2018, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Aprilie 2018

Mai 2018

Iunie 2018

m.a.

 

m.a.

             

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

13000

 

11000

 

8500

Q mediu (mc/s)

7900

11000

7250

9000

6400

6700

Q minim (mc/s)

 

10000

 

7500

 

5400

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: aprilie, mai şi iunie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.


Noutăți Noutăți