Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul august- octombrie 2017

I. Râuri interioare:

            În luna august 2017 regimul  hidrologic se va situa în general  la  valori  cuprinse  între  30-50% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Argeş, Ialomiţa, Călmăţui, Buzău şi râurile din Dobrogea unde vor avea valori cuprinse între 50-80% din normalele lunare.

            În luna august sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, caracteristice acestei luni.

În luna septembrie 2017 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele  Ialomiţei, Buzăului şi pe râurile din Dobrogea (50-80% din normalele lunare).

În luna octombrie 2017 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din Oltenia, Muntenia şi Dobrogea (50-80% din normalele lunare).

II.   Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul august - octombrie 2017, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

August 2017

Septembrie 2017

Octombrie 2017

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

3900

 

3200

 

4000

Q mediu (mc/s)

4300

2800

3800

2600

3850

3000

Q minim (mc/s)

 

2400

 

2300

 

2500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor  august, septembrie şi octombrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.