Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul august - octombrie 2018

  1. Râuri interioare:

În luna august 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş şi Nera (80-100%) şi pe cele din bazinele hidrografice: Cerna, Motru, Desnăţui şi Bârlad (50-80% din normalele lunare).

Sunt posibile  fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în  timpul ploilor torenţiale.

În luna septembrie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori  cuprinse între 80-100% din mediile multianuale, mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Caraş, Nera, Cerna, Motru, Desnăţui şi Bârlad (50-80% din normalele lunare).

În luna octombrie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari ȋn bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava şi pe cursul Siretului (80-100% din normalele lunare).

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul august - octombrie 2018, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

 

August 2018

Septembrie 2018

Octombrie 2018

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

4000

 

3500

 

4000

Q mediu (mc/s)

4300

3200

3800

2800

3850

3000

Q minim (mc/s)

 

2200

 

2200

 

2500

 

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: august, septembrie şi octombrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.


Noutăți Noutăți