Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul februarie - aprilie 2017

Râuri interioare:

În luna februarie 2017, pe baza elementelor statistice de lungă durată, a estimărilor meteorologice şi având în vedere situaţia hidrometeorologică de la sfârşitul lunii ianuarie 2017, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş inferior, Crasna, Barcău, Crişuri, Caraş, Nera, Cerna, Motru, Olt inferior, Vedea, Rm.Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului (30-50% din normalele lunare) şi mai mari pe Bistriţa, Moldova, bazinul superior şi mijlociu al Trotuşului şi în bazinul superior al Putnei  (80-100%)

În prima jumătate a lunii februarie 2017 formaţiunile de gheaţă (pod de gheaţă, gheaţă la maluri, curgeri de sloiuri, blocaje de gheţuri) vor fi în diminuare şi restrângere, apoi în a doua jumătate a lunii, formaţiunile de gheaţă vor avea extinderi şi intensităţi varibile, în funcţie de evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor şi vor produce, prin evoluţia lor, blocaje de gheţuri pe unele sectoare de râu, variaţii semnificative de niveluri, creşteri artificiale de niveluri şi debite cu situarea nivelurilor în jurul COTELOR DE ATENŢIE,  îndeosebi pe unele râuri din Maramureş, unii afluenţi de dreapta ai Siretului, unii afluenţi din bazinele superioare şi mijlocii ale Oltului şi Mureşului, precum şi pe unele râuri din zona de munte din sudul şi vestul ţării.            

În luna martie 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici în bazinul hidrografic al Bârladului şi pe afluenţii Prutului (30-50% din normalele lunare) şi mai mari pe Jiu, Lotru, Bistriţa, în bazinele superioare şi mijlocii ale Argeşului şi Ialomiţei şi în bazinele superioare ale Oltului şi Trotuşului  (80-100%).

În luna martie sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri din zonele de deal şi munte, datorită cantităţilor de precipitaţii cu tendinţă de excedent prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă.

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă, zăpoare) vor fi în diminuare, restrângere şi chiar eliminare spre sfârşitul lunii şi pot determina creşteri artificiale de niveluri şi debite pe unele râuri din nordul, centrul şi estul ţării (în special pe Vişeu, Iza, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Someşului, Mureşului, Oltului, Bistriţei şi pe unii afluenţi ai lor).

În luna aprilie 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici în bazinul hidrografic al Bârladului şi pe afluenţii Prutului (30-50% din normalele lunare) şi mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice ale Jiului, Argeşului şi Ialomiţei.

În cursul lunii aprilie sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din nordul, vestul şi centrul ţării datorită precipitaţiilor cu caracter excedentar estimate pentru această lună.

Valorile debitelor medii ale râurilor şi debitele medii afluente în lacurile de acumulare prognozate pentru luna februarie 2017, precum şi estimările prognostice ale debitelor medii pentru lunile martie şi aprilie 2017 sunt prezentate în anexe.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul februarie - aprilie 2017, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Februarie 2017

Martie 2017

Aprilie 2017

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

4700

 

8500

 

9500

Q mediu (mc/s)

5300

3300

6700

6000

7900

7500

Q minim (mc/s)

 

2300

 

3500

 

4500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor  februarie, martie şi aprilie.

Formaţiunile de gheaţă existente la începutul lunii la staţiile hidrometrice de pe sectorul românesc al Dunării şi din Delta Dunării se vor menţine până spre jumătatea lunii,  apoi vor intra într-un proces de diminuare, restrângere şi eliminare, menţinându-se posibilitatea prezenţei lor până la sfârşitul lunii pe sectorul aval Călăraşi.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.