Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul ianuarie - martie 2017

  1. Râuri interioare:

În luna ianuarie 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între        50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari pe Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava şi pe cursul superior şi mijlociu al Siretului (80-100%) şi mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Olt inferior, Vedea, Bârlad şi pe afluenţii Prutului (30-50% din normalele lunare).

În luna februarie 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între        50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici în bazinele hidrografice: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Olt inferior, Vedea, Bârlad şi pe afluenţii Prutului (30-50% din normalele lunare).

În lunile ianuarie şi februarie 2017 formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă, curgeri de sloiuri, blocaje de gheţuri) vor avea extinderi şi intensităţi variabile, mai ales pe râurile din zona de munte din nordul, estul şi centrul ţării, fiind frecvent podul de gheaţă pe râurile mici. În functie de evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor, formaţiunile de gheaţă vor putea produce prin evoluţia lor blocaje de gheţuri pe unele sectoare de râu, care pot determina variaţii semnificative de niveluri, îndeosebi pe unele râuri din bazinele hidrografice: Bistriţa, Olt, Mureş, Vişeu, Iza şi Someş.

În luna martie 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între        50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici în bazinele hidrografice Olt inferior,  Vedea, Bârlad şi Jijia (30-50% din normalele lunare).

În luna martie sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri din zonele de deal şi munte, datorită cantităţilor de precipitaţii cu tendinţă de excedent prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă.

În luna martie formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă, zăpoare) vor fi în diminuare, restrângere şi chiar eliminare spre sfărşitul lunii şi pot determina creşteri artificiale de niveluri şi debite pe unele râuri din nordul, centrul şi estul ţării (în special pe Vişeu, Iza, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Someşului, Mureşului, Oltului, Bistriţei şi pe unii afluenţi ai lor).           

II. Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul ianuarie - martie 2017, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Ianuarie 2017

Februarie 2017

Martie 2017

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

3000

 

3300

 

8500

Q mediu (mc/s)

4950

2500

5300

2900

6700

6000

Q minim (mc/s)

 

2200

 

2500

 

3500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor  ianuarie, februarie şi martie.

Începând din a doua decadă a lunii ianuarie este posibilă apariţia formaţiunilor de gheaţă la staţiile hidrometrice de pe sectorul românesc al Dunării.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.