Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul iulie- septembrie 2017

  1. Râuri interioare:

            În luna iulie 2017, pe baza elementelor statistice de lungă durată, a estimărilor meteorologice şi având în vedere situaţia hidrometeorologică de la sfârşitul lunii iunie 2017, se estimează că regimul hidrologic al râurilor se va situa la valori  cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinul Ialomiţei, pe Călmăţui, pe râurile din bazinul superior şi mijlociu al Oltului, pe Siret şi pe afluenţii săi de dreapta, pe Prut  şi pe râurile din Dobrogea.

În luna iulie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide cu efect de inundaţii locale pe unele râuri  din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestei luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din nordul, centrul şi estul ţării.

            În luna august 2017 regimul  hidrologic se va situa în general  la  valori  cuprinse  între  30-50% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinul Ialomiţei, Călmăţuiul,  râurile din bazinul superior al Oltului, unii afluenţi ai Siretului (Bistriţa, Trotuş, Buzău), Prutul şi râurile din Dobrogea unde vor avea valori cuprinse între 50-80% din normalele lunare.

            În luna august sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în timpul ploilor torenţiale, caracteristice acestei luni.

În luna septembrie 2017 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinul Ialomiţei (50-80% din normalele lunare).

II.            Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul iulie - septembrie 2017, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Iulie 2017

August 2017

Septembrie 2017

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

4000

 

3200

 

3000

Q mediu (mc/s)

5350

3200

4300

2600

3800

2400

Q minim (mc/s)

 

2600

 

2400

 

2200

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor  iulie, august şi septembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.