Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul iulie – septembrie 2018

 
  1. Râuri interioare:

            În luna iulie 2018 regimul hidrologic se va situa la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, cursul Siretului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei, Buzăului şi Prutului şi sub acestea cu coeficienţi moduli cuprinşi ȋntre 80-100% pe râurile din bazinul superior al Mureşului, pe Târnave, Arieş, Bârlad, cursurile mijlocii şi inferioare ale Argeşului, Ialomiţei, Buzăului, Prutului şi pe afluenţii acestuia şi mai mici (între 50-80% din mediile multianuale lunare) pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, vestul Olteniei şi Dobrogea.

În cursul lunii iulie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide, cu efect de inundaţii locale pe unele râuri  din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestei luni, îndeosebi ȋn jumătatea de nord a ţării.

În luna august 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari pe Jiu, Gilort, pe unii afluenţi ai Oltului inferior şi pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeş şi Ialomiţa (50-80% din normalele lunare).

Sunt posibile  fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în  timpul ploilor torenţiale.       

În luna septembrie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari pe Jiu, Gilort, Olteţ (58-80% din normalele lunare) şi mai mici în bazinul hidrografic Bârlad (sub 30% din normalele lunare).

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul iunie - august 2018, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Iulie 2018

August 2018

Septembrie 2018

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

6000

 

4000

 

3500

Q mediu (mc/s)

5350

4200

4300

3000

3800

2800

Q minim (mc/s)

 

3300

 

2200

 

2200

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: iunie, iulie şi august.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.


Noutăți Noutăți