Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul iunie- august 2017

  1. Râuri interioare:

            În luna iunie 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinul Ialomiţei, pe Călmăţui şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Motru, Desnăţui (30-50% din normalele lunare).

În luna iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri  din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestei luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

            În luna iulie 2017  regimul  hidrologic se  va situa  la  valori  cuprinse  între  50-80% din mediile multianuale lunare, exceptând Vedea şi afluenţii Oltului inferior unde vor avea valori cuprinse între 30-50% din normalele lunare.

În luna august 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între          50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici pe afluenţi ai Siretului mijlociu şi inferior (Trotuş, Putna, Rm.Sărat, Bârlad) şi pe afluenţii Prutului (30-50% din normalele lunare).

            În lunile iulie şi august sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în timpul ploilor torenţiale, caracteristice acestor luni.

II.            Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul iunie - august 2017, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Iunie 2017

Iulie 2017

August 2017

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

6000

 

5500

 

4500

Q mediu (mc/s)

6400

4500

5350

4000

4300

3500

Q minim (mc/s)

 

3700

 

3000

 

2500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor  iunie, iulie şi august.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.