Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul iunie - august 2018

  1. Râuri interioare:

            În luna iunie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari  pe Jiu, Gilort, pe unii afluenţi ai Oltului inferior şi pe râurile din bazinele hidrografice ale Vedei şi Argeşului  (50-80% din normalele lunare) şi mai mici pe afluenţii Siretului mijlociu şi inferior (Trotuş, Putna, Rm.Sărat, Bârlad) şi pe afluenţii Prutului (sub 30% din normalele lunare).

În luna iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri  din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestei luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

În luna iulie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mici pe afluenţii Siretului mijlociu şi inferior (Trotuş, Putna, Rm.Sărat, Bârlad, Buzău), pe afluenţii Prutului şi în bazinul superior al Oltului (sub 30% din normalele lunare).

În luna august 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari pe Jiu, Gilort, pe unii afluenţi ai Oltului inferior şi pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeş, Ialomiţa (50-80% din normalele lunare) şi mai mici în bazinul superior al Siretului, pe Bârlad şi pe afluenţii Prutului (sub 30% din normalele lunare).

În lunile iulie şi august sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în timpul ploilor torenţiale, caracteristice acestor luni.

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul iunie - august 2018, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Iunie 2018

Iulie 2018

August 2018

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

6000

 

5500

 

4000

Q mediu (mc/s)

6400

4500

5350

4000

4300

3000

Q minim (mc/s)

 

3500

 

3000

 

2200

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: iunie, iulie şi august.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.


Noutăți Noutăți