Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul mai - iulie 2017

  1. Râuri interioare:

            În luna mai 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinul Ialomiţei, pe Călmăţui, pe Siret şi pe unii afluenţi ai săi ( Suceava, Moldova, Bistriţa, Bârlad, Buzău), pe afluenţii Prutului mijlociu şi inferior (Bahlui, Elan) şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici pe râurile din bazinele hidrografice ale Vedei şi Oltului inferior (30-50% din normalele lunare).

În luna mai sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din zonele de deal şi munte din nordul, centrul si vestul ţării datorită precipitaţiilor cu caracter excedentar prognozate. 

            În luna iunie 2017 regimul  hidrologic se va situa la  valori  cuprinse  între  50-80% din mediile multianuale lunare, exceptând Vedea şi afluenţii Oltului inferior unde vor avea valori cuprinse între 30-50% din normalele lunare.

În luna iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri  din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestei luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

În luna iulie 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între          50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici pe râurile: Nera, Cerna, Motru, Desnăţui, Vedea şi pe afluenţii Oltului inferior (30-50% din normalel lunare).

            Sunt posibile  fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în timpul ploilor torenţiale, caracteristice lunii iulie.                      

II.            Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul mai - iulie 2017, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Mai 2017

Iunie 2017

Iulie 2017

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

8500

 

7500

 

6000

Q mediu (mc/s)

7250

6500

6400

6000

5350

4500

Q minim (mc/s)

 

5000

 

4000

 

3000

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor  mai, iunie şi iulie.