Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul mai - iulie 2018

 
  1. Râuri interioare:

În luna mai 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale lunare, mai mici  în bazinele hidrografice ale râurilor: Cerna, Motru, Desnăţui, Olt inferior, Buzău, Rm.Sărat, Putna, Bârlad, Prut mijlociu şi inferior şi pe cursul inferior al Siretului (50-80% din normalele lunare)

În cursul lunii mai sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte şi creşteri  importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi însemnate cantitativ,  specifice acestei luni.

În luna iunie 2017 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) în bazinele hidrografice ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Bistriţa, Suceava, în bazinele superioare ale Mureşului, Oltului, Moldovei, Prutului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (30-50% din normalele lunare) pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

În luna iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri  din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestei luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

În luna iulie 2017 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100% din normalele lunare) în bazinele hidrografice ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur şi Bistriţa şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele Rm.Sărat şi Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

În cursul lunii iulie sunt posibile  fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în timpul ploilor torenţiale.

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul mai - iulie 2018, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Mai 2018

Iunie 2018

Iulie 2018

m.a.

 

m.a.

             

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

9000

 

8000

 

6000

Q mediu (mc/s)

7250

7000

6400

6000

5350

4800

Q minim (mc/s)

 

6000

 

5000

 

3500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: mai, iunie şi iulie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.


Noutăți Noutăți