Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul martie - mai 2017

  1. Râuri interioare:

            În luna martie 2017, pe baza elementelor statistice de lungă durată, a estimărilor meteorologice şi având în vedere situaţia hidrometeorologică de la sfârşitul lunii februarie 2017, regimul hidrologic se va situa la valori în jurul şi peste mediile multianuale lunare, mai mici pe Siret şi pe majoritatea afluenţilor săi (Suceava, Moldova, Trotuş, Putna, Rm.Sărat, Bârlad), în bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea (50-80%). Cele mai mici valori (30-50% din normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinul inferior al Oltului şi pe cele din bazinul Vedea.

Formaţiunile de gheaţă (predominant gheaţă la maluri şi izolat năboi, pod de gheaţă, aglomerări de gheţuri) vor fi în diminuare, restrângere şi  eliminare în prima decadă a  lunii.

În luna martie sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din zonele de deal şi munte, datorită cantităţilor de precipitaţii cu tendinţă de excedent prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte.

            În luna aprilie 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între        80-100% din mediile multianuale lunare, mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu mijociu şi inferior, Olt inferior, Vedea, Prut mijlociu şi inferior, pe Siret şi pe majoritatea afluenţilor săi (Suceava, Moldova, Trotuş, Putna, Rm.Sărat, Bârlad) şi pe râurile din Dobrogea (50-80% din normalele lunare).

În cursul lunii aprilie sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din nordul şi centrul ţării datorită precipitaţiilor cu caracter excedentar estimate pentru această lună.

            În luna mai 2017 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între          80-100% din mediile multianuale lunare, mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu mijociu şi inferior, Olt inferior, Vedea, Argeş inferior, Prut mijlociu şi inferior, pe Siret şi pe majoritatea afluenţilor săi (Suceava, Moldova, Trotuş, Putna, Rm.Sărat, Bârlad) şi pe râurile din Dobrogea (50-80% din normalele lunare).

În cursul lunii mai sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din nordul, vestul şi centrul ţării datorită precipitaţiilor cu caracter excedentar estimate.

II.            Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul martie - mai 2017, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Martie 2017

Aprilie 2017

Mai 2017

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

9500

 

9500

 

9000

Q mediu (mc/s)

6700

7200

7900

7500

7250

7000

Q minim (mc/s)

 

5800

 

5500

 

4500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor  martie, aprilie şi mai.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.