Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul noiembrie 2017- ianuarie 2018

I. Râuri interioare:

În luna noiembrie 2017 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinul Ialomiţei şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad şi Olt inferior.

Din a doua jumătate a lunii noiembrie este posibilă apariţia formaţiunilor incipiente de gheaţă (ace de gheaţă, gheaţă la maluri, năboi) în bazinele superioare ale Bistriţei, Mureşului şi Oltului şi pe unele râuri mici din centrul şi nordul ţării.

În luna decembrie 2017 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (ȋntre 30-50% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele Vedea, Bârlad, Jijia,  pe cele din bazinul inferior al Oltului şi din Dobrogea.

În cursul lunii decembrie formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă, curgeri de sloiuri) vor avea intensităţi şi extinderi variabile, în functie de evoluţia temperaturilor, în prima jumatate a lunii pe unele râuri din zona de munte din nordul şi centrul ţării, iar în a doua jumătate a lunii, acestea vor avea o extindere treptată şi în alte bazine hidrografice.

În luna ianuarie 2018 regimul hidrologic se va situa sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 50-80%, mai mici (sub 50% din normalele lunare) pe  râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Olt inferior, Vedea, Bârlad, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din  Dobrogea.

În luna ianuarie formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă, curgeri de sloiuri, blocaje de gheţuri) vor avea extinderi şi intensităţi variabile, mai ales pe râurile din zona de munte din nordul, estul şi centrul ţării, fiind frecvent podul de gheaţă pe râurile mici. În functie de evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor, formaţiunile de gheaţă vor putea produce prin evoluţia lor blocaje de gheţuri pe unele sectoare de râu, care pot determina variaţii semnificative de niveluri, îndeosebi pe unele râuri din bazinele hidrografice: Bistriţa, Olt, Mureş, Vişeu, Iza şi Someş.

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul noiembrie 2017 - ianuarie 2018, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Noiembrie 2017

Decembrie 2017

Ianuarie 2018

m.a.

 

m.a.

             

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

4700

 

6000

 

6000

Q mediu (mc/s)

4650

3800

5200

4500

4950

4200

Q minim (mc/s)

 

2800

 

3500

 

3000

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor noiembrie, decembrie şi ianuarie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.