Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul noiembrie 2018 - ianuarie 2019

  1. Râuri interioare:

În luna noiembrie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (între 80-100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistriţa şi pe cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (30-50% din mediile multianuale lunare) în bazinele hidrografice ale Putnei, Râmnicului Sărat, Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

În luna decembrie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici în bazinele hidrografice ale Putnei, Râmnicului Sărat, pe afluenţii Prutului (30-50%) şi pe râurile din bazinul Bârladului (sub 30%).

În cursul lunii decembrie 2018 este posibilă apariţia formaţiunilor incipiente de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) în bazinele superioare ale Bistriţei, Mureşului şi Oltului şi pe unele râuri mici din centrul şi nordul ţării.

În luna ianuarie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici în bazinele hidrografice ale Oltului inferior, Vedei, Putnei, Râmnicului Sărat, pe afluenţii Prutului (30-50%) şi pe râurile din bazinul Bârladului (sub 30%).

În luna ianuarie formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă, curgeri de sloiuri, blocaje de gheţuri) vor avea extinderi şi intensităţi variabile, mai ales pe râurile din zona de munte din nordul, estul şi centrul ţării, în functie de evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor.

           II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul noiembrie 2018 - ianuarie 2019, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Noiembrie 2018

Decembrie 2018

Ianuarie 2019

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

4000

 

5000

 

5000

Q mediu (mc/s)

4650

2800

5200

4000

4950

3700

Q minim (mc/s)

 

2200

 

3000

 

2800

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: noiembrie, decembrie şi ianuarie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.


Noutăți Noutăți