Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul octombrie - decembrie 2018

 
  1. Râuri interioare:

În luna octombrie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (între 80-100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Argeş, Ialomiţa, Olt mijlociu Suceava, Moldova, Bistriţa, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului, pe cursul Prutului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (30-50% din mediile multianuale lunare) în bazinele hidrografice ale Putnei, Rm.Sărat, Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

În cursul lunii octombrie 2018 sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri mici precum şi creşteri mai însemnate pe unele râuri, în special din zona de munte.

În luna noiembrie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (între 80-100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa, Suceava, Moldova, Bistriţa, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe cursul Prutului şi mai mici (30-50% din mediile multianuale lunare) în bazinele hidrografice ale Putnei, Rm.Sărat, Bârladului  şi pe afluenţii Prutului.

În luna decembrie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50% din mediile multianuale lunare) în bazinele hidrografice ale Putnei, Rm.Sărat, Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

În cursul lunii decembrie 2018 este posibilă apariţia formaţiunilor incipiente  de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) în bazinele superioare ale Bistriţei, Mureşului şi Oltului şi pe unele râuri mici din centrul şi nordul ţării.

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul octombrie - decembrie 2018, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Octombrie 2018

Noiembrie 2018

Decembrie 2018

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

3500

 

4200

 

5000

Q mediu (mc/s)

3850

2700

4650

3000

5200

4000

Q minim (mc/s)

 

2200

 

2600

 

3000

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: octombrie, noiembrie şi decembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri