Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul septembrie- noiembrie 2017

  1. Râuri interioare:

            În luna septembrie 2017 regimul  hidrologic se va situa în general  la  valori  cuprinse între  30-50% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Cibin şi Ialomiţa superioară şi mijlocie unde vor avea valori cuprinse între 50-80% din normalele lunare.

            În luna septembriet sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, prognozate.

În luna octombrie 2017 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Bistriţa superioară, Jiu, Olt mijlociu şi inferior, Vedea, Argeş şi Ialomiţa (50-80% din normalele lunare).

În luna noiembrie 2017 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari pe Vişeu, Iza, Someşul Mare, ȋn bazinul superior al Bistriţei şi pe râurile din Banat, Oltenia şi Muntenia.

II.            Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul septembrie - noiembrie 2017, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Septembrie 2017

Octombrie 2017

Noiembrie 2017

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

3500

 

4000

 

4700

Q mediu (mc/s)

3800

2800

3850

3000

4650

3800

Q minim (mc/s)

 

2400

 

2500

 

2800

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor  septembrie, octombrie şi noiembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.