Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul septembrie - noiembrie 2018

  1. Râuri interioare:

În luna septembrie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la următoarele valori:

- peste normalele lunare în bazinele hidrografice ale râurilor: Vedea, Argeş, Ialomiţa, Bistriţa, Moldova, Suceava şi pe cursul superior şi mijlociu al Siretului;

- între 80-100% din normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Alb, Mureş-aval Alba Iulia, Jiu (exceptând Motrul), Olt, Buzău, Trotuş, pe cursul Prutului, pe cursul inferior al Siretului şi pe râurile din Dobrogea;

- între 50-80% din mediile multianuale lunare în bazinele hidrografice ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Arieş, Târnave, Mureş superior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Motru şi  Desnăţui.

- între 30-50% din mediile multianuale lunare în bazinele hidrografice ale Putnei şi Rm.Sărat;

- sub 30% din mediile multianuale lunare în bazinul hidrografic Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În cursul lunii septembrie 2018 sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri mici precum şi creşteri mai însemnate pe unele râuri, în special din zona de munte.

În luna octombrie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Motru,  Desnăţui şi pe râurile din Dobrogea şi între 80-100% pe cele din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava şi pe cursurile Siretului şi Prutului. Excepţie vor face râurile din bazinele Putnei şi Rm. Sărat unde debitele medii lunare vor avea valori cuprinse între 30-50% din normalele lunare, precum şi râurile din bazinului Bârladului şi afluenţii Prutului (sub 30%).

În luna noiembrie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari în bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa, Olt superior, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe cursul Prutului. Cele mai mici valori (sub 50% din normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinele Putnei, Rm. Sărat, Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul septembrie - noiembrie 2018, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Septembrie 2018

Octombrie 2018

Noiembrie 2018

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

3200

 

3500

 

4500

Q mediu (mc/s)

3800

2600

3850

2700

4650

3600

Q minim (mc/s)

 

2200

 

2300

 

2600

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: septembrie, octombrie şi noiembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.


Noutăți Noutăți