Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.07.2018 ora 07.00 – 17.07.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, unde vor fi în creştere datoritǎ precipitaţiilor prognozate şi propagǎrii şi râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcǎu şi cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile creşteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal şi de munte din nordul şi centrul ţǎrii, ca urmare a precipitațiilor, slabe cantitativ, prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.03.2018 ora 07.00 – 12.03.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, exceptând râurile din bazinele:  Crasna, Barcău, Vedea, bazinele mjlocii şi inferioare ale Crişurilor, Begăi, Timişului, Bârzavei, Moraviţei, Caraşului, Nerei, Cernei, Jiului, Argeşului, Ialomiţei, bazinul inferior al Oltului şi cele din Dobrogea  unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE,  ca efect combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe unele râuri din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mare, Arieş, Târnave, Mureş superior, Desnăţui, Jiu, Teslui, Călmăţui, Vedea şi Neajlov. 
Se vor situa peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râul la stația hidrometrică: Călmăţui – Crângu (120+10)-jud.TR.
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+13)-jud.SM,  Neajlov – Călugăreni (220+15)-jud. GR, Glavacioc – Crovu (200+25)-jud GR
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) existente în bazinele Siret şi Prut vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare, determinând în evoluţia lor variaţii de niveluri şi debite.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr. 6 din 09.03.2018.

Noutăți Noutăți