Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.09.2017 ora 07.00 – 25.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Vișeului, Turului,  Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Ialomiței, Buzăului, Sucevei, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Someșului Mic, Crișului Alb, Crișului Negru, Mureșului, Arieșului și Siretului, cursul  superior al Prutului, unde vor fi în creștere prin  propagare și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinul mijlociu și inferior al Prutului, bazinul inferior al Oltului, unde vor fi relativ staţionare.
Mici creșteri de niveluri și debite se mai pot înregistra și pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Suceava, Moldova și Jijia datorită precipitațiilor prezăvute sub formă de aversă.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.05.2017 ora 07.00 – 15.05.2017 ora 07.00


Debitele vor fi în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor prevăzute şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş mijlociu şi inferior, Ialomiţa, cursul superior al Jiului, cursurile superioare ale râurilor din Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania şi Moldova şi râurile din Dobrogea unde vor fi în scădere. 
Creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor înregistra pe cursurile mijlociu şi inferioare ale Turului, Holodului, Elanului  şi  ale  unor  afluenţi  ai  Bârladului    (în special Tutova, Stavnic, Crasna).
Se vor situa peste :
  COTELE DE ATENȚIE
râurile la stațiile hidrometrice Tur - Călineşti Oaş (350+50) – jud. SM, Tur – Turulung (360+50) – jud. SM, Holod – Holod (300+10) – jud. BH.
- COTA DE PERICOL râul Tutova la staţia hidrometrică Puieşti (340 +20) – jud. VS.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efect de inundaţii locale şi creşteri semnificative de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi munte, îndeosebi din centrul şi sudul ţării, datorită precipitaţiior sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, prognozate.
Se menţine în vigoare Atenționarea Hidrologică nr. 18 din 12.05.2017, Avertizările hidrologice de fenomene imediate nr. 3 și nr. 4 din 13.05.2017 şi Avertizarea hidrologică nr. 1 din 14.05.2017.  


Noutăți Noutăți