Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.07.2017 ora 07.00 – 28.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice: Olt, Argeș, Vedea, Ialomița, Siret, Prut, bazinul superior al Jiului și pe râurile din Dobrogea. Pe celelalte râuri debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinul superior al Mureșului, unde vor fi staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri și debite pe unele râurile mici din zona de munte din estul și sudul țării, pe unele râuri din Dobrogea și din bazinele inferioare ale Siretului și Prutului datorită precipitațiilor sub formă de aversă și cu caracter torențial, prognozate.


Înapoi

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.05.2017 ora 07.00 – 15.05.2017 ora 07.00


Debitele vor fi în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor prevăzute şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş mijlociu şi inferior, Ialomiţa, cursul superior al Jiului, cursurile superioare ale râurilor din Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania şi Moldova şi râurile din Dobrogea unde vor fi în scădere. 
Creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor înregistra pe cursurile mijlociu şi inferioare ale Turului, Holodului, Elanului  şi  ale  unor  afluenţi  ai  Bârladului    (în special Tutova, Stavnic, Crasna).
Se vor situa peste :
  COTELE DE ATENȚIE
râurile la stațiile hidrometrice Tur - Călineşti Oaş (350+50) – jud. SM, Tur – Turulung (360+50) – jud. SM, Holod – Holod (300+10) – jud. BH.
- COTA DE PERICOL râul Tutova la staţia hidrometrică Puieşti (340 +20) – jud. VS.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efect de inundaţii locale şi creşteri semnificative de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi munte, îndeosebi din centrul şi sudul ţării, datorită precipitaţiior sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, prognozate.
Se menţine în vigoare Atenționarea Hidrologică nr. 18 din 12.05.2017, Avertizările hidrologice de fenomene imediate nr. 3 și nr. 4 din 13.05.2017 şi Avertizarea hidrologică nr. 1 din 14.05.2017.  


Noutăți Noutăți