Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.07.2020 ora 07.00 – 13.07.2020 ora 07.00


Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Vișeu, Iza, Caraș, Nera Cerna, afluenții mici din bazinele superioare ale Someșului Mare, Mureșului, Târnavelor, Oltului (amonte Sebeș Olt), Argeșului, Dâmboviței, Ialomiței, Buzăului, Sucevei, Moldovei, afluenții mici al Siretului mijlociu și inferior, râurile mici din bazinele hidrografice  Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și cursul inferior al Mureşului şi Prutul, pe sectorul Stânca aval – Ungheni și sectorul Drânceni – Șivița unde vor fi în creștere prin propagare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite,  pe unele râuri din zonele de deal și munte din centrul, estul și nord – vestul țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, de scurtă durată cu caracter torențial prognozate.
Se vor menţine peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Oancea, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+52)-jud.GL
 - COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+13) jud. GL
 - COTA DE ATENTIE: Prut – Drânceni (560+50) jud. VS
In interval se va depăși COTA DE ATENȚIE pe râul Prut la s.h. Ungheni (460+10), în data de 12.07.2020 ora 24.00, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
Intră în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 37 din 12.07.2020.


Înapoi

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 29.06.2020 ora 07.00 – 30.06.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Crasna, bazinele superioare ale Someșului, Barcăului, Someșului Mic, Crișului Repede și Mureșului și numai prin propagare pe cursul inferior al Trotușului și pe cursul mijlociu și inferior al Prutului și în general în scădere pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite cu posibile depășiri ale COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri din zonele de deal și de munte din vestul, nordul, centrul și estul ţării, ca urmare a precipitaţiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă și cu caracter torențial.
Se vor situa peste:
Ca urmare a propagării viiturii pe râul Prut se vor situa peste:
- COTA DE PERICOL râul Prut la s.h. Stânca Aval (375+80) – jud. BT;
- COTELE DE INUNDAȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut - Prisăcani (520+60) – jud. IS și Prut – Drânceni (630+50) – jud. VS;
- COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (460+125) – jud.IS, Prut – Fălciu (500+42) – jud. GL, Prut Oancea (440+40) – jud. GL și Jijia – Chipereşti (400+60) – jud.IS. 
Intră în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 29.06.2020, începând cu ora 12:00.

Noutăți Noutăți

Anunturi Anunturi