Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.08.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 31.07.2022 ora 07.00 – 01.08.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute in interval, sub formă de aversă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei și cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului, unde au fost în scădere. 
Pe râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, bazinul mijlociu și inferior al Bârladului și cursul Prutului, debitele au fost relativ staționare.
Debitele medii zilnice se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli mai mici de 30%, mai mari (între 30-70%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someşul Mare, Someșul Mic, Bega, Jiu (exceptând Amaradia), Prahova, bazinul superior al Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, Buzăului, bazinul superior al Argeșului, bazinul mijlociu și inferior al Trotușului, cursul Siretului, cursul mijlociu al Bistriței. Cele mai mari valori (peste normalele lunare) se înregistrează izolat în bazinele superioare ale Bistriței, Trotușului, bazinele inferioare ale Buzăului, Prutului, bazinul mijlociu și inferior al Putnei, cursurile râurilor Bratia, Argeșel, cursurile superioare Mureșului, Prahovei și pe unele râuri din Dobrogea (Topolog, Hamangia).
În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 42 din 31.07.2022.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râul Doftana la stația hidrometrică Teșila (140+20)-jud. PH. 
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Topolog la stația hidrometrică Saraiu (300+70)-jud. TL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 31.07.2022 – 01.08.2022 a fost în staționar, având  valoarea  de 1850  m3/s,  sub  mediile  multianuale  ale  lunilor  iulie  (5350 m3/s) şi august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere ușoară pe sectoarele Gruia – Calafat și Galați – Tulcea și în scădere pe sectorul Bechet – Brăila. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 01.08.2022 ora 07.00 – 02.08.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Târnave, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Argeșului, Ialomiței, cursul Siretului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului (aval s.h. Dej), Jiului, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, cursul superior și mijlociu al Mureșului și cursurile inferioare ale Begăi, Timișului, Bârladului, unde vor fi în creștere ca urmare a precpitațiilor prognozate, sub formă de aversă și propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, Vedea, Prut, bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței, bazinul superior și mijlociu al Bârladului și pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide şi creşteri mai importante de debite şi niveluri pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, mai ales din nordul, centrul și nord - estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, izolat, mai însemnate cantitativ.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 42 din 31.07.2022, până la ora 12:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (1900 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Tr.Măgurele şi Isaccea – Tulcea şi în scădere pe sectorul Zimnicea – Galaţi.