Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.09.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.09.2017 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Trotuş, Bârlad și bazinul mijlociu și inferior al Ialomiței, unde au fost în scǎdere ușoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe Teleorman, Sabar, bazinul superior al Ialomiței și mai mici pe râurile din bazinele: Crasna, Crișul Negru, Crișul Repede, Crișul Alb, Râul Doamnei, Tazlău, pe cursurile superioare ale Siretului și Prutului și pe unele râuri din bazinele Someșului, Mureșului și Oltului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.08 – 01.09.2017 a fost în scădere, având valoarea de 2800 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu şi în creştere pe sectorul Olteniţa –  Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.09 – 02.09.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârlad şi Trotuş, unde vor fi în scădere uşoară.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Olteniţa şi în creştere pe sectorul Călăraşi – Tulcea.