Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.10.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.10.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele Vişeu, Iza şi cursul inferior al Mureşului unde au fost în scădere uşoară.  
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, Crișuri, Arieș, cursurile superioare ale Siretului şi Bistriţei, cursurile inferioare ale Begăi, Buzǎului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Bârlad, bazinul superior al Jijiei și pe unele râuri din bazinul Mureșului, Oltului și Argeșului superior.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.09 – 01.92017 a fost în scădere, având valoarea  de 5200 m3/s,  peste  media multianuală a lunilor septembrie  (3800 m3/s) şi octombrie (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia  – Corabia şi în creştere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.10.2017 – 02.10.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare exceptând râurile din bazinele Vişeu, Iza şi cursul inferior al Mureşului unde vor fi în scădere uşoară.  
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele, staţionare pe sectorul Zimnicea –  Giurgiu  şi în creştere pe sectorul Olteniţa – Tulcea.