Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.12.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.12.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt inferior, Mureş mijlociu şi inferior şi doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Vedei, Argeşului, Ialomiţei, Siretului, Rm. Sărat şi Buzăului. 
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele superioare şi mijlocii ale Oltului, Vedei, Argeşului, Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea, unde au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişuri, Arieș, Târnava Mare, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinul superior al Bistriţei, cursurile inferioare ale Jiului şi Oltului, pe unii afluenți ai Mureșului şi pe râurile din Dobrogea. 
Creşteri mai importante de niveluri şi debite ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele inferioare ale Someşului şi Vedei.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+2)-jud.TR.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.11 – 01.12.2017 a fost în creştere, având valoarea de 4700  m3/s, peste media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s) şi sub media lunii decembrie (5200 m3/s).  
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creştere uşoară pe sectorul Gruia – Calafat, relativ staţionare pe sectorul Bechet – Tr.Măgurele şi în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.12.2017 – 02.12.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, cursul Siretului, Prut şi bazinul superior al Mureşului, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte din bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului şi din bazinul mijlociu al Oltului, ca efect combinat al precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Zimnicea, relativ staţionare pe sectorul Giurgiu – Olteniţa şi în scădere pe sectorul Călăraşi – Tulcea.