Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.07.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
01.07.2022 ora 07.00 – 02.07.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Someşului unde au fost în creştere prin propagare şi cursul inferior al Mureșului şi râurile din bazinele Crişului Negru şi Crişului Alb, unde au fost în scădere.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă căzute în interval s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele râurilor Vișeu, Iza, Someșul Mare, Lăpuș, Caraș, Nera, Olt, bazinele superioare ale Bârzavei, Bistrei, Buzăului și Jiului, bazinul superior și mijlociu al Mureșului. 
Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-50%, mai mari (50-70% din normalele lunare) pe pe afluenţii Prahovei şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele Crişurilor, Begăi, Bârzavei, Moraviței, Caraşului, Nerei, Cernei, Siretului (exceptând cursurile superioare ale Bistriţei, Trotuşului şi Buzăului), Prutului, cursul superior al Mureşului şi afluenții săi, cursurile superioare ale Oltului şi Vedei, pe afluenţii Oltului inferior, Argeşului superior şi pe unele râuri din Dobrogea.
În interval a fost emisa o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și 18 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 01.07.2022 – 02.07.2022 a fost staționar, având valoarea de 2700 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Tr. Măgurele– Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Corabia.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
02.07.2022 ora 07.00 – 03.07.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite şi niveluri pe unele râuri din zona montană și submontană, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (2700 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Giurgiu – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Bechet – Zimnicea.