Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.08.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 01.08.2022 ora 07.00 – 02.08.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Timiş, Ialomița, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Rm. Sărat şi Buzău, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinul Bârladului şi pe cursul mijlociu al Prutului, debitele au fost relativ staționare.
Debitele medii zilnice se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80%, mai mari (peste 100%) în bazinul Ialomiței, bazinul superior al Oltului, pe cursurile superioare ale Târnavelor, pe unii afluenți ai Argeşului superior (R. Târgului, Argeşel) şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe cursul Siretului, pe râurile din bazinele hidrografice: Amaradia, Olteț, Bârlad şi Jijia.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 43 din 01.08.2022, până la ora 24:00.
Se situează la COTA DE ATENȚIE râul Casimcea la stația hidrometrică Cheia (150)-jud. TL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 01.08.2022 – 02.08.2022 a fost în creştere, având  valoarea  de 1950  m3/s,  sub  media  multianuală  a  lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Corabia și în scădere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 02.08.2022 ora 07.00 – 03.08.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Bârladului unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile mici creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte din nordul şi centrul țării, ca urmare a precipitațiilor, slabe cantitativ, prognozate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în uşoară creştere (2000 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în scădere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.