Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.10.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.10.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişuri şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, unde au fost în scădere uşoară.  
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, cursurile superioare ale Siretului şi Bistriţei, cursurile inferioare ale Begăi, Buzǎului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Bârlad, bazinul superior al Jijiei și pe unele râuri din bazinul Someşului, Mureșului, Oltului și Argeșului superior.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01 – 02.10.2017 a fost în scădere, având valoarea  de 5000 m3/s,  peste   media  multianuală  a  lunii  octombrie  (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Olteniţa şi în creştere pe sectorul Călăraşi – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.10.2017 – 03.10.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului unde vor fi în scădere uşoară.  
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Cernavodă şi în creştere pe sectorul Vadu Oii – Tulcea.