Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.03.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.03.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în general în creștere datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, dimunuării formațiunilor de gheață și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa, bazinul mijlociu şi inferior al Jiului, bazinul inferior al Oltului şi cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare şi râurile Suceava, Siret, Putna, şi Bârlad unde au fost în scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Mureș, Argeș, Prahova, afluenților de dreapta ai Siretului, pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Oltului și pe râul Prut au fost în restrângere, diminuare şi eliminare.
Curge năboi pe râul Prut  la  staţia  hidrometrică Prisăcani. 
Curg sloiuri pe râul Prut la staţia hidrometrică Oancea. 
Pe râul Bistriţa, amonte de acumularea Izvoru Muntelui, aglomerǎrile de gheţuri se manifestǎ pe o lungime totalǎ de 2,9 km şi au grosimi ale gheţurilor cuprinse între 0,2 – 3,5 m și se mențin aglomerările de ghețuri de pe râurile Dorna și Bancu.
Debitele se situează în general la valori în jurul şi peste mediile multianuale lunare, cu excepţia râurilor din bazinele: Prut, Vedea, Argeş, Ialomiţa, bazinul mijlociu şi inferior al Jiului, bazinul inferior al Oltului şi cursul superior al Siretului unde se situează la valori cuprinse între 20 şi 80% din aceste valori. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.02 – 03.03.2017 a fost în creştere, având   valoarea  de  7100 m3/s, situându-se  peste  media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile au fost în creştere pe sectorul Gruia – Isaccea şi staţionare la Tulcea.
    
 

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.03– 04.03.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere, datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, dimunuării formațiunilor de gheață și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa şi cele din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare şi cursurile superioare ale Vişeului, Izei, Turului, Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Begăi, Timişului, Jiului, Oltului, Bistriţei şi Siretului unde vor fi în scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) vor fi în diminuare, restrângere și eliminare şi pot determina în evoluţia lor variaţii artificiale de niveluri şi chiar creşteri mai importante de niveluri, prin ruperea podurilor de gheaţă şi aglomerarea acestora în aval, pe unele râuri din Moldova. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile vor fi în creştere.