Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.04.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.04.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, cele din Dobrogea și din bazinul inferior al Oltului, unde au fost  relativ staționare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic,  Moravița, Motru, Gilort, Bârlad, cursul mijlociu al Jiului, afluenții Oltului inferior, Vedea, afluenții Argeșului superior și cursul superior al Jijiei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02 – 03.04.2017 a fost în scădere, având  valoarea  de  5200 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii  aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.04 – 04.04.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, afluenții de dreapta ai Siretului și cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și creșteri semnificative de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din sudul țării datorită precipitațiilor, mai importante cantitativ, prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.