Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.05.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.05.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinul superior şi mijlociu al Someşului, bazinul superior al Bistriţei şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare şi în creştere prin propagare pe cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Someşului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe Vişeu, pe cursurile superioare ale Crasnei şi Someşului Mare şi pe râurile din Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.05.2017 – 03.05.2017 a fost în creştere, având valoarea de 5900 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creştere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Olteniţa – Tulcea şi în scădere pe sectorul Bechet – Giurgiu.


Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.05 – 04.05.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinul superior al Bistriţei şi râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Pe unele râuri mici din vestul ţarii se pot înregistra creşteri uşoare de niveluri şi debite, ca urmare a precipitaţiilor prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.    

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Bechet şi Vadu Oii – Galaţi, în scădere pe sectorul Corabia – Cernavodă şi relativ staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.