Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Oltului și Prutului și cursul inferior al Siretului, unde au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Timiş, Cerna, Motru, pe cursurile inferioare ale Argeșului și Prutului și pe unii afluenți ai Bârladului, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Jijia la statia hidrometrică Dangeni (380+31)- jud.BT.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Podu Olt (450+56)-jud.BV, Olt – Hoghiz (350+113)-jud.BV, Miletin – Hâlceni (290+11)-jud.IS.
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Micfalău (210+27)-jud.CV, Sitna – Drăcşani (400+19)-jud.BT, Sitna – Todireni (250+13)-jud.BT, Jijia – Victoria (450+72)-jud.IS, Bahlui – Hârlău (210+20)-jud.IS, Râul Negru – Reci (300+46)-jud.CV, Miletin – Şipote (150+59)-jud.IS; Olt – Feldioara (340+42)-jud.BV, Siret – Drăgeşti (300+40)-jud.BC.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 02.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.07 – 03.07.2018 a fost în creştere, având valoarea de 5200 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost relativ staționare pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.07.2018 – 04.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu și inferior al  Prutului și cursurile inferioare ale Mureșului, Oltului și Siretului, unde vor fi în creștere prin propagare. 
Datorită propagării viiturilor formate anterior se vor mai situa peste COTELE DE APĂRARE râurile din bazinul superior al Oltului, cursul mijlociu al Oltului, cursul inferior al Siretului, cursul superior al Prutului şi râurile din bazinul mijlociu şi inferior al Jijiei.
Se menţine AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 02.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri