Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, bazinele superioare ale Crișurilor, Someșului Mic, bazinul superior și mijlociu al Timișului, râurile mici din bazinul mijlociu al Mureșului, cursurile inferioare ale Ialomiței, Bârladului, Bistriței, Moldovei, cursurile râurilor Siret și Prut și în scădere pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Crișul Repede, Crișul Negru și pe unele râuri mici din bazinele mijlocii ale Someșului și Mureșului, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, cu caracter torențial și însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Motru şi unii afluenţi ai Argeşului superior, unde se situează sub normalele lunare, cu valori cuprinse intre 30-90% din acestea.
Din informațiile primite până la ora 600 se situează peste COTE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut - Rădăuți Prut  (290+66)-jud.BT, Dâmbovița – Dragomirești (200+37)-jud.IF și Ciric – Iași (170+24)-jud.IS.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDATIE râul Prut la s.h. Oroftiana  (470+4)-jud.BT.
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.55 din 02.08.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.08 – 03.08.2018 a fost staționar, având valoarea de 3800 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Corabia și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.08.2018 – 04.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scǎdere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Crișul Negru, Crișul Alb, Timiș, Jiu, Argeș, cursurile inferioare ale Crișului Repede, Mureșului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, Oltului, Vedei și cursurile Siretului și Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depăşiri ale COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri din sud-vestul țării și zonele de deal şi de munte.
Se menţine în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.55 din 02.08.2018 până la ora 10.00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Tr. Măgurele și Isaccea – Tulcea, relativ staționare la Zimnicea şi în creștere pe sectorul Giurgiu - Galați.