Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.03.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.03.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului, cursurile inferioare ale Begăi, Timişului, Moldovei, Trotuşului, Putnei, Buzăului şi Prutului, doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Someşului, Crişurilor, Târnavelor, cursul superior şi mijlociu al Mureşului şi pe cursul superior al Oltului (sectorul Sf. Gheorghe – Hoghiz), exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi pe cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Mureș, Ialomiţa, Moldova, Bistriţa, Trotuş, pe unele râuri din bazinul mijlociu al Oltului și pe râul Prut au fost în restrângere, diminuare şi eliminare.
Curg sloiuri pe râul Prut la staţia hidrometrică Oancea. 
Sunt prezente aglomerǎri de gheţuri pe Bistriţa (aval Cârlibaba), Moldova – Fundu Moldovei, Bancu – Coşna şi Dorna – Poiana Stampei.
Debitele se situează în general la valori în jurul şi peste mediile multianuale lunare, cu excepţia râurilor din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crasna, Barcău, Cerna, bazinul mijlociu şi inferior al Jiului, bazinul inferior al Oltului, Vedea, Argeş, Ialomiţa, cursurile superioare ale Siretului, Bârladului, Prutului şi pe Jijia, unde se situează la valori cuprinse între 20 şi 80% din aceste valori. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.02 – 04.03.2017 a fost în creştere, având valoarea de 7400 m3/s, situându-se peste media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile au fost în scădere la Gruia şi în creştere pe sectorul Calafat – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.03– 05.03.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere prin propagare pe cursul inferior al Someşului, cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, cursul mijlociu al Oltului (sectorul Hoghiz – Sebeş Olt) şi cursul inferior al Prutului, relativ staţionare pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi cursul mijlociu şi inferior al Oltului şi pe cele din Dobrogea.
Pe celelalte râuri debitele vor fi în scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) vor fi în diminuare, restrângere și eliminare şi pot determina în evoluţia lor variaţii artificiale de niveluri şi chiar creşteri mai importante de niveluri, prin ruperea podurilor de gheaţă şi aglomerarea acestora în aval, pe unele râuri din Moldova. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (7400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.