Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.05.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.05.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Bistrița, bazinele inferioare ale Mureșului, Oltului şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, bazinele superioare ale Crișului Repede, Bistriței, Moldovei, Sucevei, bazinele inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, precum și pe unele râuri din Banat.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Vişeu, cursurile superioare ale Someșului, Bistriței şi pe râurile din Dobrogea.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.05.2017 – 04.05.2017 a fost în creştere, având valoarea de 6700 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creştere pe sectoarele Gruia – Zimnicea şi Cernavodă – Tulcea şi în scădere pe sectorul Giurgiu – Călăraşi.


Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.05 – 05.05.2017  ora 07.00


a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinele superioare ale Someșului Mic, Arieșului, Mureșului, Argeșului, Bistriței, bazinul inferior al Mureșului, unele râuri din bazinul inferior al Oltului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri mai importante de niveluri și debite ca urmare a precipitaţiilor prognozate sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, sunt posibile pe unele râuri din Banat și Oltenia și regiunile montane.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.    

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Oltenița, Hârșova – Brăila și la Isaccea şi relativ staţionare pe sectorul Călărași – Cernavodă, la Galați și Tulcea.