Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.06.2019 ora 07.00 – 04.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Timișului unde au fost în scădere.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din Moldova, Muntenia, estul Olteniei și sudul Transilvaniei, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor, sub formă de aversă, căzute în interval, mai însemnate cantitativ și propagării, fenomenele fiind mai intense în bazinul Bârladului și al Jijiei.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, bazinele superioare ale Cernei și Neajlovului, unii afluenţi ai Jiului (Motru, Amaradia), unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul mijlociu şi inferior şi cele din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (500+19)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+1)-jud. SM,  Bârzava – Partoș (200+15)-jud.TM, Teslui –Teslui (350)-jud. OT,  
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (270+35)-jud.SM, Timiș – Grăniceri (600+116)-jud. TM, Moravița – Moravița (250+22)-jud. TM, Topolog – Milcoiu (185+2)-jud. VL, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+20)-jud. TR, Neajlov – Călugăreni (220+36)-jud. GR, Neajlov – Vadu Lat (150+30)-jud. GR, Sabar – Vidra (360+13)-jud. IF, Bârlad – Negrești (500+48)-jud. VS, Bârlad – Tecuci (300+54)-jud. GL, Tecucel – Tecuci (360+84)-jud. GL,
Racova – Pușcași (340+23)-jud. VS, Simila – Băcani (450+24)-jud. VS, Horincea – Gănești (200+29)-jud. GL, Prut – Ungheni (460+15), Prut – Prisăcani (450+38)-jud. IS, Prut – Fălciu (500+31)-jud.VS, Prut – Oancea (440+74)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+73)-jud.GL.
 
În interval s-au situat peste 
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Simila – Băcani (500+5)-jud. VS și Tecucel – Tecuci (450+5)-jud. GL 
COTA DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bega Veche – Pișchia (100+4)-jud. TM, Teslui Muntean – Teslui (250+5)-jud. OT, Valea Mare – Dopca (75+35)-jud. BV, Azuga – Azuga (100+2), Tutova – Rădeni (250+50)-jud. VS,  
Este în vigoare AVERTIZEA HIDROLOGICĂ nr. 28 din 03.06.2019.
În interval au fost emise 4 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.06 – 04.06.2019 a fost în creștere, având valoarea de 9500 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
Nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice Isaccea (380+19) și Tulcea (320+6) – jud. TL.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.06.2019 ora 07.00 – 05.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a  precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu precădere pe unele râuri din zonele de deal și munte, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a  precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor situa peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul Bârzava la stația hidrometrică Partoș (200+5)-jud.TM și peste;
- COTELE DE ATENȚIE  cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Crasna, Timiș, Bârzava, Neajlov, Bârlad și tot cursul Prutului cu valori cuprinse între 10 – 100 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 28 din 03.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi fi în creștere (10000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere. 
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE pe sectorul Isaccea – Tulcea-jud.TL, cu valori cuprinse între 1-15 cm.

Noutăți Noutăți