Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.08.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.08.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere ușoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Siret (cu excepția Buzăului, unde au fost în scădere ușoară), cele din Dobrogea, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții săi, unde au fost relativ staționare. 
Creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Sucevei, Moldovei și Moldoviței, precum și zona de munte.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Ialomița și unele râuri din bazinul inferior al Argeșului (Neajlov, Sabar) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Someș (Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Crișul Negru (Crișul Pietros, Valea Roșie, Holod, Teuz), Crișul Alb (Iad, Borod), Mureș (Comlod, Iara, Râul Alb, Vișa, Domald, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Olt superior și mijlociu (Cașin, Homorod, Vârghiș, Hârtibaciu) și Jijia.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.08 – 04.08.2017 a fost staționar, având valoarea de 3900 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi în creştere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.08 – 05.08.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile: Crișuri, Ialomița, Buzău, cursul mijlociu și inferior al Someșului şi cursul superior al Prutului, unde vor fi în scădere uşoară.  
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă pe unele râuri mici din zona montană.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.