Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.09.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.09.2017 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând cursul Siretului şi râurile din bazinele Bârladului, Prutului şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe Teleorman, Sabar, bazinul superior al Ialomiței și mai mici pe râurile din bazinele: Crasna superioară, Râul Doamnei, Tazlău, pe cursul superior al Siretului, pe afluenții Prutului și pe unele râuri din bazinele Someșului, Mureșului și Oltului.
În interval, s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Fântâna-Galbenă la sh. Stâna de Vale (50+8)-jud. BH.
În interval au fost emise patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.09 – 04.09.2017 a fost staţionar, având valoarea de 2700 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.09 – 05.09.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere prin propagare, exceptând cursurile superioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Târnavelor, Begăi, Timişului, Cernei, Jiului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat şi Buzăului, unde vor fi în uşoară scădere.
Pe cursul Siretului şi râurile din bazinele Bârladului, Prutului şi pe cele din Dobrogea, debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi de munte din jumătatea de nord a ţării datorită precipitațiilor prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere la Gruia şi în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.